ชมรมผู้ปกครองวีด</font>ีโอคลิป
 
ไทย
ข้อมูลโรงเรียน
หลักสูตร
ฝ่ายบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
ผลงานที่ผ่านมา

ชมโรงเรียนเรา

รถรับ-ส่ง
การรับสมัครนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนที่โรงเรียน
Classrooms

ฝ่ายบริหาร


Update : 16May,2012

โรงเรียนดี นวัฒกรรมเด่นด้านทักษะชีวิต โรงเรียนนันทชาติ เกรด สคูล และ นันทชาติ พรีสคูล เขตหางดง 053-432474 เขตช้างเผือก 053-212248 " รู้คิด ตัดสินใจ รู้แก้ไข ด้วยปัญญา รู้ภาษา การสื่อสาร รู้ทันกาล เทคโนโลยี รู้ชีวี มีทักษะชีวิต "