วิธีลง Activex บน IE Internet Explorer

เลือกหัวข้อ Tool แล้วคลิก Internet Option

เลือกหัวข้อ Security แล้วคลิก Custom Level

เลือกหัวข้อ Download Unsigned ActiveX Controls เลือก Prompt ตามรูป

.ให้คลิกขวาที่แถบ ที่ขึ้นมาตามรูป เลือก Install Activex Control

คลิก Install ตามรูป เมื่อติดตั้งเสร็จ

ถ้ามีหน้าจอล็อกอินขึ้นมาแสดงว่า  ลงถูกต้องสามารถล็อกอินเข้าดูกล้องได้เลย